La fundació Aspanide

La Fundació ASPANIDE és una entitat privada sense afany de lucre que gestiona serveis dirigits a fomentar l’assistència, recuperació i ensenyament dels nens i dels adults amb discapacitat intel·lectual, mitjançant la creació d’escoles, tallers, residències, centres de rehabilitació, i altres serveis necessaris per a aconseguir tal finalitat.

La Fundació prové de la creació de l’associació ASPANIDE el 1969, portada a terme pels propis pares, familiars i amics de les persones amb discapacitat intel·lectual. Aquesta iniciativa va ser motivada per una realitat propera, que un dia darrera d’altre i a nivell individual, els feia pensar que “això que estic vivint a casa meva ho deuen d’estar vivint altres famílies”. Aquest pensament i patiment comú els va portar a unir-se per reclamar un lloc digne en la societat per als seus fills.

D’aquesta manera, l’any 1969 un grup de pares amb fills amb discapacitat intel·lectual de Santa Coloma va començar a treballar amb el propòsit d’endegar el problema de la deficiència mental i buscar solucions per als nens i joves afectats. El 1970 naixia Aspanide com a entitat sense afany de lucre.

La Fundació ASPANIDE disposa del segell de qualitat UNE-EN-ISO 9001:15 que acredita la qualitat del seu Sistema de Gestió.La Fundació ASPANIDE disposa del segell de qualitat UNE-EN-ISO 9001:15 que acredita la qualitat del seu Sistema de Gestió.

MISSIÓ

Having used discount toner cartridges for twenty years, there have been a loot of changes in the toner cartridge market. The market today is.

VISIÓ

Having used discount toner cartridges for twenty years, there have been a loot of changes in the toner cartridge market. The market today is.

VALORS

Having used discount toner cartridges for twenty years, there have been a loot of changes in the toner cartridge market. The market today is.

TITULO 1

RESIDENCIA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.

HOGAR RESIDENCIA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.

SERVICIO 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.

SERVICIO 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.

SERVICIO 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Greatest Courting Websites For Seniors

Greatest Courting Websites For Seniors You don’t have to record every considered one of your quirks and hobbies, but you want to give your readers sufficient info for them to[…]

Read more

Dating Suggestions For Locating The Right Person

Dating Suggestions For Locating The Right Person They called their moms crying and requested why they weren’t taught this at school. Suppressing or over-expressing your emotions will entice somebody who[…]

Read more

9 Finest Worldwide Dating Websites

9 Finest Worldwide Dating Websites Bonding over your mutual love of K-pop or metallic concert events might simply be the spark that ignites a lifelong connection. In different phrases, you[…]

Read more

SOL·LICITA MÉS INFORMACIÓ